Nyitóoldal
 
Miért a KiwiSun?
 
Kiwisun szalonok
 
Gépeink
 
Áraink
 
Franchise csatlakozás

Pravidlo 0,3 EU konform

Trhové nariadenia

Nariadenie solárií, 0.3W/m²

Na prevádzkovanie solárií sa vo viacerých Európskych štátoch viažu prísne pravidlá. Cieľom nariadení, zavedených EU, je zníženie UV zaťaženia pokožky a tým aj rizika spálenia sa. Na základe nariadenia sme maximalizovali emisiu UV žiarení solárnych zariadení.  Výkon UV zariadení v soláriách môže byť maximálne 0.3 W/m² , čo presne zodpovedá výkonu žiarenia meranému na obed pri rovníku. Nariadenia sa môžu vzťahovať aj na opaľovaciu silu zariadenia, na využívané trubice, ale aj na vek zariadenia.

PRÁVE SIEŤ SOLÁRIÍ KIWISUN ZAVIEDLA V MAĎARSKU PRVÝKRÁT BEZ AKÝCHKOĽVEK KOMPROMISOV CELKOVÚ OŽIERANOSŤ 0.3 W/m²  NA VŠETKY ZARIADENIA, ČO 100 % ZODPOVEDÁ PRAVIDLÁM ŠTÁTU A EU.

Preto môžeme hrdo vyhlásiť, pričom to máme aj oficiálne potvrdené:

eu

EU-KONFORM SOLÁRIÁ V SALÓNOCH
KIWISUN!


O trubiciach EU 0,3

V posledných rokoch sa začala dynamická výskumno-vývojárska práca, výsledkom ktorej je vznik najnovších solárnych trubíc, ktoré majú 0,3 W/m² minimálnu emisiu UV žiarenia a zabezpečujú zdravé a bezpečné opaľovanie.
Vo Franšíza Sieti Solária KiwiSun sme celoštátne ako prvý zaviedli využívanie solárnych trubíc 0,3 W/m² v našich salónoch, ktoré zodpovedajú aj tým najprísnejším rádiobiologickým požiadavkám!
Vďaka vysoko kvalitným a bezpečným trubiciam SKIN ANGEL 0,3. W/ m² a BODY TONE 0,3 W/ m² vyvinutým holandskými a nemeckými inžiniermi, ktoré máme priamo z výroby, sa zvýšila opaľovacia a relaxačná doba, ktorú môžeme našim hosťom poskytnúť a pritom stále za nezmenenú cenu.

Výsledok

Bezpečné opaľovanie v medziach nariadení!

V salónoch KiwiSun Vám nehrozí spálenie a ani nebezpečné začervenanie, preto môžu naše služby s dôverou využívať aj osoby so svetlejšou pokožkou. Vďaka nášmu soláriu novej generácie budete mať pružnejšiu pokožku a trvalejšiu hnedú farbu. Biopozitívne účinky solária:
Zvyšuje sa produkcia vitamínu D
Znižuje sa riziko mnohých ochorení
Zvyšujú sa antidepresívne účinky  *
(* Dr. Nicolai Worm: „Liečiteľ D – Ako nás ochráni vitamín slnečného žiarenia pred infarktom, rakovinou a inými civilizačnými ochoreniami ”, kniha z roku 2009.)

V každom štúdiu KiwiSun sa môžete bezpečne opaľovať v kvalitnom prostredí!

Dozor a kontrola

V Maďarsku vykonáva kontroly Orgán vykonávajúci Dohľad  nad Trhom Maďarského Obchodného Licenčného Úradu (MKEH), Štátna Zdravotná a Lekárska Služba (ANTSZ) a Ministerstvo Zdravotníctva (MZ).
Orgán Vykonávajúci Dohľad  nad Trhom Maďarského Obchodného Licenčného Úradu (MKEH) vydal vyhlásenie, na základe ktorého sa od 1. januára 2010 v solárnych štúdiách pravidelne kontroluje dodržiavanie odporúčaní Európskeho Vedeckého Výboru Spotrebných Výrobkov (SCCP), ktoré ešte v Maďarsku nie sú aktualizované! Na základe odporúčania nemôže povrchové ožarovanie dosiahnuť hodnotu 0,3 W/m².


Príprava na kontrolné merania úradov v soláriách

V solárnych štúdiách KiwiSun, vďaka centrálnemu systému kontroly kvality siete franšízy, nájdu naši návštevníci prístroje, ktoré fungujú v súlade s nariadeniami štátu.

Každé solárne štúdio KiwiSun v štáte je členom Združenia Maďarských Prevádzkovateľov Solárií (MSZÜE), toto združenie s pravidelnými meraniami kontroluje, aby jeho členovia prevádzkovali svoje soláriá vždy v súlade s maďarskými právnymi pravidlami a  nariadeniami EU, v rámci výkonu 0,3 W/ m².

Združenie Maďarských Prevádzkovateľov Solárií  vykonáva svoje merania pomocou vhodného spektrorádiometra, zodpovedajúceho právnym predpisom a nariadeniam a s certifikátom o kalibrácii, vydaným Maďarským Obchodným Licenčným Úradom. Odborníci vykonávajúci meranie majú kvalifikáciu ISO-9001 a internú skúšku audítora, ktoré sú potrebné pre oficiálne meranie.
Prístroje, ktoré boli premerané Združením Maďarských Prevádzkovateľov Solárií a vyhovujú predpisom dostanú nálepku, ktorú môžete vidieť aj na nasledujúcom obrázku. Kontrolné nálepky združenie každých  6 mesiac obnovuje a v ľavej spodnej časti si môžu zákazníci skontrolovať platnosť týchto kontrolných nálepiek.

Webová stránka úradu oprávnená na oficiálnu kontrolu solárnych štúdií a prístrojov:

Maďarský Obchodný Licenčný Úrad
 Orgán vykonávajúci Dohľad nad Trhom
(Hungarian Trade Licensing Office)

http://mkeh.gov.hu
Impresszum   ÁSZF   1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. Telefon/Fax: (06-1) 350-9371 Mobil: (06-70) 371-3473